MÅNADENS BILD

Klicka på bilderna så blir de större,
tryck "backspace" för att återgå.


Månadsbild augusti 2010
Blåsorkester i Lockne år 1900. I
Något så ovanligt som en blåsorkester bildades i Lockne år 1899. Sergant Wall tog initiatiet. Per-Olof Fredriksson (min farfar) spelade bastuba, Forselius althorn, Anders-Petter b-kornett, Jöns Ivarsson och Reinhold ess-kornett. I en inskannad artikel kan vi läsa om orkestern. Stycken i artikeln verkar kommit i oordning, men berättelsen är ändå tydlig.

inga-lill.fredriksson@comhem.se