MÅNADENS BILD

Klicka på bilderna så blir de större,
tryck "backspace" för att återgå.


Månadsbild maj 2010
1000 x 646 1500 x 969
Skolfoto från Ångsta skola, ca 1920. Rad ett Folke Magnusson, Erland ?, Gunhild Ivarsson, Margit Eriksson, Lilly Johansson /Berggren gift), Gertrud fr Stensjö, Sylvia Larsson, Arnold Engström, Ture Karlsson, Karl-Erik ?, Ragnar Rosen. Rad två, Jonas Johansson, Olle i Nordanberg, Bror Fredriksson (min pappa), Fritz Magnusson, Edit Fredriksson, Carin Mårtensson, okänd, Gösta Forsberg.

Om någon har ytterligare uppgifter om bilden tar jag tacksamt emot dessa.

Emmy Hammersjö har hjälpt till att känna igen personerna.

inga-lill.fredriksson@comhem.se