MÅNADENS BILD

Klicka på bilderna så blir de större,
tryck "backspace" för att återgå.


Månadsbild mars 2010
1000 x 646 1500 x 969
Månadens bild kommer förmodligen från början av 1920-talet.  Det är familjer i Värviken som tänker kappköra till kyrkan i Revsund. Enligt uppgift deltar min morfar Axel Nilssons familj. Hans föräldrar hette Brita Karolina och Nils Nilsson. Om någon har ytterligare uppgifter om bilden tar jag tacksamt emot dessa.

Om ni klickar på bilden blir den större.

inga-lill.fredriksson@comhem.se