MÅNADENS BILD

Klicka på bilderna så blir de större,
tryck "backspace" för att återgå.


Månadsbild december 2011

                              

Morfar Axels systrar Sigrid och Beda på skidor. Bilderna är förmodligen från
början av 1920-talet.

De unga männen i syskonskaran Nils-Erik, Axel (nr två från vänster, i övrigt osäkert vem som är vem), Karl-Petter, Gustaf, Viktor, Magnus (Manne).

Tre av bröderna (från morfars album)?

inga-lill.fredriksson@comhem.se