MÅNADENS BILD

Klicka på bilderna så blir de större,
tryck "backspace" för att återgå.


Månadsbild februari 2011

Bror Fredriksson vid Kryckkyrkan i Börön 1997.
På Locknesjöns östra sida ligger byn Börön. Strax utanför byn finns en källa, en gammal väg och en märkligt formad sten, som kallas Kryckkyrkan. Stenen påstås fått sitt  namn på grund av alla kryckor som pilgrimer lämnade, sedan de hade druckit av källans hälsobringande vatten. Därefter kunde de gå vidare utan kryckor. Platsen ligger inte långt från byvägen. En informationsskylt är placerad bredvid vägen och informerar om källan som ligger på myren, cirka 25 meter från skylten.

 

inga-lill.fredriksson@comhem.se