MÅNADENS BILD

Klicka på bilderna så blir de större,
tryck "backspace" för att återgå.


Månadsbild november 2011

En festmåltid i morfar Axel Nilssons hem i Värviken. Bilden från ca. 1915.

inga-lill.fredriksson@comhem.se