MÅNADENS BILD

Klicka på bilderna så blir de större,
tryck "backspace" för att återgå.

Alla gamla "Månadens bild" finns under Arkiv och respektive år.


Månadsbild december

Tre skidåkande herrar från morfar Axels fotoalbum från början av 1900-talet.

inga-lill.fredriksson@comhem.se