MÅNADENS BILD

Klicka på bilderna så blir de större,
tryck "backspace" för att återgå.

Alla gamla "Månadens bild" finns under Arkiv och respektive år.


Månadsbild maj

Värviken, en liten by vid Anvikssjön, Revsund, i Jämtlands län. Bilden är från början av 1900-talet.

inga-lill.fredriksson@comhem.se