MÅNADENS BILD

Klicka på bilderna så blir de större,
tryck "backspace" för att återgå.

Alla gamla "Månadens bild" finns under Arkiv och respektive år.


Månadsbild november

Mamma Linnea ser ut att njuta av snö och vinter. Fotot är från mitten av 1940-talet.

inga-lill.fredriksson@comhem.se