MÅNADENS BILD

Klicka på bilderna så blir de större,
tryck "backspace" för att återgå.

Alla gamla "Månadens bild" finns under Arkiv och respektive år.


Månadsbild augusti
Arbete på gården i Värviken där morfar Axel växte upp. Bilden är från början av 1900-talet.

inga-lill.fredriksson@jamtan.se