MÅNADENS BILD

Klicka på bilderna så blir de större,
tryck "backspace" för att återgå.

Alla gamla "Månadens bild" finns under Arkiv och respektive år.


Månadsbild september
Att sjunga i kör var populärt även år 1950. Det var män som sjöng i kör, blandade körer kom senare. Min pappa Bror och två av hans bröder, Carl-Olof och Per var med i Lockne manskör
under många, många år. Varje år samlades områdets körer till en sångarfest. Sommaren 1950 träffades man i Undersåker. Pappa Bror står som nr tre från höger på andra raden.

inga-lill.fredriksson@jamtan.se