GEOSTIGEN OCH GEOHUSET


Kraterstigen i Tandsbyn
tidig förmiddag
http://www.locknekratern.se/

Informationsskyltar berättar om de
geologiska händelserna och
olika stenarter

Förr användes stenar för att visa
markgräns

Vy från utsiktstorn

Smultron

Blåbär

Slåtterblomma

Stigen är ca 2 km och lätt att
promenera. Där det är fuktigt
finns spångar

Fossiler

Fossiler

Om framställning av makadam

Spår efter makadam

 

Mossor

Fotsteg efter stigen

Vy från stigens utgångspunkt

 

   

Geohuset i Ångsta, meteroitcenter
http://www.locknekratern.se/

En mur med stenar vid Geohuset
är nytt för i år